Řád školní družiny

Řád školní družiny

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Řád školní družiny

Řád školní družiny


- Provoz školní družiny je ráno od 6.15 do 7,45 hod. odpoledne od 11.40 do 16.30 hod. Žáci přicházejí do družiny od 6.15 do 7.30 hod. Ze školní družiny odcházejí děti do 13,45 hod. a pak po hlavní činnosti až po 15. hodině. Mimořádně lze žáka uvolnit na písemnou žádost rodičů.

- Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena.

- Po skončení vyučování dohlížejí p. učitelky na odchod žáků 1. tříd do ŠD, žáky2. a3. tříd převádějí vychovatelky.

- Žák odchází ze ŠD v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců. Pokud odchází dítě samo, musí mít písemný souhlas rodičů.

- Při stolování ve školní jídelně je žák tichý, ukázněný, dbá pokynů paní vychovatelky, vedoucí ŠJ, kuchaře a učitelů.

- Obědy rodiče zajišťují sami formou bezhotovostního převodu nebo měsíčním včasným placením složenky, aby žákovi mohl být vydán oběd.

- Měsíční poplatek za školní družinu činí 100,--Kč (platí se složenkou nebo bezhotovostním převodem).

- Škodu, kterou žák úmyslně způsobí, uhradí zákonný zástupce žáka.

- Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a tělocvičny bez vyzvání vychovatelky.

- Žák zachovává čistotu a pořádek ve ŠD i jejím okolí.

- Žáci nepoužívají hrubých slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.

- Je zakázáno vzájemné ponižování, tělesné trestání, ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování zdraví žáků.

- Pokud dítě onemocní, rodiče odhlásí stravenky ve školní jídelně.

- Děti se při příchodu do ŠD přezují a uloží své věci na vyhrazené místo v šatně. Ztrátu věcí je třeba ihned ohlásit paní vychovatelce. V době provozu ŠD je šatna uzavřena.

- Činnosti v ŠD jsou: rekreační, odpočinková, zájmová, příprava na vyučování a spontánní.

- Dítě bude vydáno ze školní družiny pouze té osobě, která je uvedena na zápisním lístku.

- Jestliže, po vyčerpání všech možností nápravy a po projednání s rodiči, žák svým chováním soustavně ohrožuje zdraví svých spolužáků a svým nevhodným chováním narušuje činnost  ŠD , může být z docházky do ŠD vyloučen.

 

 

 

V Chebu 30. 8. 2013                                                      Mgr. Jitka Řehořová

 

                                                                                          ředitel školy 

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz