Informace školy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Informace školy

Ve dnech 5.4. a 6.4.2017 se na všech chebských ZŠ uskuteční zápisy dětí do 1. tříd. Určeny jsou pro budoucí školáky, kteří se narodili v období od 1.9.2010 do 31. 8. 2011. V článku najdete žádost o přijetí, zápisový lístek, přihlášku do ŠJ a ŠD a kritéria přijetí žáků do 1. tříd.

Zákonní zástupci, kteří dítě k zápisu přivedou, si s sebou musí vzít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápisy budou po oba dny probíhat v době od 14,00 do 17,00 hodin.

Zápis se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Cheb. 

Zákonný zástupce dítěte může sice zvolit jinou než spádovou školu, avšak její ředitel mu nemusí vyhovět. Podle školského zákona je totiž povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a zároveň nesmí překročit stanovenou kapacitu tříd.

Nepřihlášení dítěte k zápisu může být posuzováno jako zanedbání povinné péče a stíháno podle platné legislativy.
Zdroj: www.mestocheb.cz

Zápisový lístek (formát doc)

Žádost o přijetí (formát doc)

Přihláška ke stravování (formát pdf)

Přihláška do školní družiny (formát pdf)

Žádost o předčasné přijetí k PŠD (formát doc)

Zákonný zástupce si může stáhnout a vyplnit výše uvedené dokumenty a přinést je k zápisu.

Desatero pro rodiče budoucích prvňáků: soubor MŠMT (pdf formát)
Zdroj: MŠMT


Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad PŠD (formát doc)

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonný zástupce chce požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky, předloží řediteli školy při zápisu :

 písemnou žádost o odklad povinné školní docházky,
 doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra,
 doporučující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa.

Pokud zákonný zástupce nedoloží obě potřebná doporučení, ředitel školy vyzve žadatele k odstranění nedostatků, tj. předložení potřebných doporučení, nejlépe do konce června.

Co musí umět při zápisu předškolák:
http://rodicevitani.cz/pro-rodice/co-musi-umet-pri-zapisu-predskolak/K odkladu povinné školní docházky:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/210993-psycholog-o-odkladu-skoly-se-rozhoduje-prilis-brzy-deti-jeste-dozraji/

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/18

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 5. ZŠ Cheb.
2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na 5. ZŠ Cheb a byl mu povolen odklad povinné školní docházky.
3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 5.ZŠ Cheb, jeho zákonný zástupce prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt).
4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.
5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.
6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.
7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

Stanovení pořadí:
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od.1. do 7. bodu. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při rozhodování přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd. 

V Chebu 17.3.2017

Mgr. Jitka Řehořová - ředitel školy

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz