Informace školy

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Informace školy

Informace k přijímacímu řízení najdete v článku.

Informace k úpravě termínů k jednotné přijímací zkoušce

 

 

Dokumenty MŠMT k přijímacím zkouškám najdete ZDE.

Přihlášky na SŠ
(viz vyplněný vzor)
- částečně vyplněné připravím v týdnu po pedagogické radě (25. - 29. 1.) a nechám podepsat od paní ředitelky (potvrzuje klasifikaci, jinak by rodiče museli dodat ověřené kopie vysvědčení). Pokud nepůjdou děti do školy, vyzvednou si přihlášky některý den po vyučování - termín sdělí L. Nováková přes Edupage.
- každý žák obdrží 2 přihlášky - v každém kole přijímacího řízení může podat 2 přihlášky (na 2 různé obory, i na téže škole, nebo na stejný obor na dvou různých školách)
- i když jsou na přihlášce uvedeny známky z 2. pololetí 8. ročníku, střední školy je při přijímacím řízení nesmí brát do úvahy.
- údaje na přihlášce raději zkontrolovat a doplnit:
Adresu pro doručování písemností - pokud se neshoduje s adresou trvalého
bydliště

Kontakt na zákonného zástupce - telefon/mail - mail opravdu aktivní - některé
školy na něj posílají i pozvánky a informace o přijímačkách

Pokud má dítě doporučení školského poradenského zařízení - uvést na přihlášku a originál přiložit k přihlášce (hned s podáním přihlášky)
NÁZEV A ADRESU SŠ + KÓD A NÁZEV OBORU - vyplnit obě školy, na které se dítě hlásí a VE STEJNÉM POŘADÍ NA OBĚ PŘIHLÁŠKY (pořadí škol neurčuje zájem dítěte, je úplně jedno, která škola je na prvním a která na druhém místě, u těch, kteří budou dělat jednotné přijímací zkoušky tím rodiče určují, na které škole bude dělat přijímačky první a na které druhý den).

Pokud škola dělá školní přijímací zkoušky (a jejich termín se liší od termínu jednotné přijímací zkoušky) , je potřeba aby rodiče vybraný termín uvedli do přihlášky.

 Datum a podpis uchazeče

Informace o zákonném zástupci uchazeče - jméno, příjmení, datum narození a
podpis.

Razítko a podpis lékaře - u učňovských oborů všude, u studijních - jen některé (nepožaduje gymnázium, obchodní akademie, ekonomické školy). Zda žák potřebuje potvrzení od lékaře by mělo být uvedeno v kritériích přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

- naprosto zásadní dokument, měly by obsahovat všechny informace o
požadavcích ke studiu, podmínkách přijetí, přijímacích zkouškách, zda je
potřeba pro studium potvrzení lékaře apod.
- doporučuji zkontrolovat po 31. 1., protože MŠMT v průběhu ledna změnilo
podmínky pro přijímání žáků a některé školy musely kritéria přepracovat
- musí být zveřejněny na internetových stránkách školy

Přijímací řízení

Učňovské obory
- v kódu oboru mají uvedeno písmeno H nebo E
- končí závěrečnou zkouškou
- podle jakých kritérií škola vybírá, je uvedeno v kritériích přijímacího řízení, obvykle je
rozhodující prospěch, přijímací zkoušky se obvykle nekonají
- stačí odevzdat včas přihlášku a čekat na zveřejnění výsledků

Studijní obory
- obvykle čtyřleté
- končí maturitní zkouškou
- v kódu oboru mají uvedeno písmeno M, L, K
- školy také přijímají žáky na základě kritérií a koná se přijímací zkouška

Přijímací zkoušky
- letos dost komplikované, školy si mohou vybrat mezi různými variantami, toto ale neplatí pro víceletá gymnázia, tam budou žáci konat jednotnou přijímací
zkoušku. Ostatní školy mají tyto varianty:
1. ponechají jednotnou přijímací zkoušku
2. vytvoří si vlastní přijímací zkoušku
3. zvolí kombinaci - dítě bude konat jednotnou přijímací zkoušku a k tomu ještě “školní” přijímací zkoušku (např. u pedagogické školy to může být zkouška pohybová, hudební, přednes básně apod. - obsah by měl být uveden v kritériích)

Co může nastat:
1. Obě školy mají jednotnou přijímací zkoušku - žák půjde na první termín 12. 4. na školu uvedenou na prvním místě přihlášky, na druhý termín 13. 4. na školu uvedenou na druhém místě.

Do výsledků se dítěti započtou lepší výsledky z obou zkoušek a obě školy dostanou ve stejný čas tyto lepší výsledky.

2. Jedna škola má jednotnou přijímací zkoušku, druhá ne - žák koná jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na té škole, která ji má (aby nebyly děti znevýhodněny), do výsledků se započítá ten lepší. Druhá škola musí termín školní přijímací zkoušky dát na jiný termín než 12. a 13. 4.

3. Obě školy mají svoji vlastní zkoušku - v kritériích školy zveřejnění z čeho zkouška bude a termíny, rodiče do přihlášky musí uvést, na který termín dítě přijde.

4. Škola (nebo školy) má (mají) jednotnou přijímací zkoušku i školní zkoušku - v tomto případě musí školy svoji školní zkoušku dát ve stejný den jako jednotnou přijímací zkoušku. Žák 12. 4. absolvuje jednotnou přijímací zkoušku i školní zkoušku na škole, kterou má uvedenou na přihlášce jako první a 13. 4. pak totéž proběhne na škole, která je na druhém místě.

Náhradní termín přijímacích zkoušek

- pokud se žák nemůže zúčastnit řádného termínu přijímacích zkoušek, musí ho
zákonných zástupce omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky (doporučuji
raději písemně nebo emailem). Žák potom koná přijímací zkoušky v náhradním
termínu, který je uveden v kritériích.

Zrušení přijímacích zkoušek

- toto může nastat jen v případě, že se na školu přihlásí méně žáků, než jich škola
chce přijmout. Tato možnost musí být výslovně uvedena v kritériích přijímacího
řízení.
- ředitel SŠ o tom musí žáky a zákonné zástupce informovat mezi 1. až 8. březnem

Výsledky přijímacího řízení
- u studijních oborů budou vyhlášeny nejdříve 28. dubna
- u učňovských oborů mohou být výsledky vyhlášeny dříve, už od 22. dubna (nejpozději do 30. dubna), ale s rozhodnutím, zda žák půjde na učňovský nebo studijní obor je možné počkat až do doby, než zveřejní výsledky i druhá škola z přihlášky
- rozhodnutí o přijetí školy obvykle neposílají, je možné si je vyzvednout přímo ve škole, rozhodnutí o nepřijetí musí školy zaslat vždy

Nepřijetí žáka
- pokud nebylo dítě přijato ke studiu, je možné se odvolat - POZOR DO 3 DNŮ ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se posílá řediteli střední školy, na kterou žák nebyl přijat. Odvolání má smysl podávat jen v případě, že žák nebyl přijat pro nedostatečnou kapacitu (byl tzv. pod čarou). V případě, že žák nebyl přijat pro nesplnění kritérií přijímacího řízení (např. neuspěl při přijímací zkoušce), nemá smysl odvolání podávat.
- pokud nebyl žák přijat ke studiu, je možné podat přihlášku na dalšího kola přijímacího řízení - opět může podat 2 přihlášky, které vystaví L. Nováková. Pro další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SŠ znovu kritéria přijímacího řízení, případně termíny školních přijímacích zkoušek (jednotná přijímací zkouška se nekoná).
- tuto situaci je dobré řešit přímo s L. Novákovou

Zápisový lístek
- dokument, který obdrží děti/rodiče nejpozději do 15. března od L. Novákové, pokud do té doby děti nepůjdou do školy, dostanou rodiče informaci o možnosti převzetí ZL
- slouží jako potvrzení, že dítě nastoupí na vybranou školu - pokud je žák přijat ke studiu, musí ho rodiče odevzdat do 10 dnů od vyhlášení výsledků na příslušnou střední školu. Nejbezpečnější je doručit jej do školy osobně, pokud jej budou rodiče posílat, je ideální do školy napsat mail nebo zavolat, že lístek posílají poštou a nechat si potvrdit od pošty, že lístek došel
- lístek bude částečně vyplněný, rodiče musí doplnit vybranou školu a obor a podepsat jej
- pokud se žák na jednu školu dostane a na druhou ne a rodiče budou podávat odvolání, odevzdejte zápisový lístek na tu školu, na kterou je žák přijat. V případě, že odvolání bude úspěšné, lze zápisový lístek vyzvednout a odevzdat na druhé škole (je
nutné mít rozhodnutí o přijetí z druhé školy)

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz