Informace školy

Návrat žáků do škol od 30. 11. 2020

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Informace školy

 

Informace k návratu žáků do škol od 30. 11. 2020.

Na základě rozhodnutí MŠMT a opatření PES nastoupí do školy k prezenční výuce 

  • žáci 1. stupeň ZŠ, 
  • žáci 9. ročníku,
  • žáci 6. - 8. ročníku v režimu rotační (střídavé) výuky.

Žáci 6. - 8. ročníku, kteří neabsolvují prezenční výuku, se budou vzdělávat  distančně. Distanční výuka, stejně jako prezenční, je povinná. Žáci se budou účastnit videokonferencí a budou plnit úkoly zasílané učiteli systémem EduPage nebo Classroom. Žáci nemající přístup k internetu si budou úlohy vyzvedávat ve škole v pondělí v 9:00 - 9:30 hodin. Žáci mohou navíc využívat individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím.


Střídavá výuka žáků 6. - 8. ročníku

Žáci 6. až 8. ročníku se budou vzdělávat prezenčně  nebo distančně v týdenních intervalech.

30.11. - 4. 12. -  prezenční výuka - 6.A,B a 7.A,B

                         distanční výuka - 7.C, 8.A,B

7. 12. - 11. 12. - prezenční výuka - 7.C, 8.A,B

                         distanční výuka - 6.A,B a 7.A,B.

Všichni žáci prezenční výuky musejí dodržovat hygienická pravidla 3R, v učebnách se bude pravidelně při hodinách a o přestávkách větrat min.5 minut. Žáci budou mít na výuku alespoň 2 roušky či jinou odpovídající ochranu úst (pouze štít nestačí). Během přestávek se žáci budou zdržovat ve svých třídách, rovněž stěhování do nekmenových učeben bude omezeno.


Vstup třetí osoby do budovy školy je obecně možný jen v důvodných případech. Zákonný zástupce může do školy po předchozí domluvě s vyučujícím, nejlépe v odpoledních hodinách.


Konec vyučování - 1. třídy - 11,15 hodin,

                           2. třídy - 11,40 hodin,

                           3. třídy - 12,25 hodin,

                           ostatní třídy dle rozvrhu, popř. po předchozím sdělení třídních učitelů.

Ranní družina je zrušena, zajišťujeme ranní dohled nad žáky ve třídách po předchozí domluvě s třídním učitelem.

Odpolední družina je zajištěna jen pro žáky 1. - 4. ročníku do 16,00 hodin v budově přístavby nebo v budově školní jídelny. O rozdělení dětí do oddělení budou zákonní zástupci informováni třídními učiteli. 


Výdej obědů od 30.11. do 4.12. a od 14.12. do 18.12.

1. třídy - 11,30 - 11,55 hodin
2. třídy - 12,00 - 12,25 hodin + 9.A - čtvrtek
3. třídy - 12,30 - 12,45 hodin
4. třídy - 12,50 - 13,10 hodin + 9.A úterý
5. třídy - 13,15 - 13,25 hodin + 9.B úterý a čtvrtek
lichý týden -   13,30 - 13,45 hodin - 6.A,B a 7.A
                     13,45 - 14,00 hodin - 7.B a 9.A,B 

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce (7.C, 8.A,B) -  14, 00 – 14, 15 hodin do vlastních přepravních nádob.

Výdej obědů od 7. 12. do 11. 12. a 21.12. do 22.12.

1. třídy - 11,30 - 11,55 hodin
2. třídy - 12,00 - 12,25 hodin + 9.A - čtvrtek
3. třídy - 12,30 - 12,45 hodin
4. třídy - 12,50 - 13,10 hodin + 8.A,B. úterý
5. třídy - 13,15 - 13,25 hodin + 9.A,B úterý a 9.B čtvrtek
sudý týden -   13,30 - 13,45 hodin - 7.C, 8.A
                     13,45 - 14,00 hodin - 8.B a 9.A,B 

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce (6.A,B a 7.A,B) -  14, 00 – 14, 15 do vlastních přepravních nádob.


Mgr. Jitka Řehořová - ředitelka školy

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz