Informace školy

Výuka žáků 6. – 8. ročníku od 8. 6. 2020

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Informace školy

Vážení rodiče, na základě pravidel rozvolňování mimořádných opatření budeme od 8. června 2020 realizovat výuku ve škole při dodržení podmínek nastavených vládou pro žáky 6. – 8. ročníku formou konzultací.

Podmínkou pro účast žáka  je:

1)    závazné přihlášení žáka na danou konzultaci,

2)    čestné prohlášení,

3)    dodržování pravidel.


1) Žák se závazně přihlásí v systému EduPage na danou hodinu konzultace a zákonný zástupce přihlášku v systému potvrdí.

2) Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tímto prohlášením se žák bude prokazovat při každém vstupu do školy. Zákonný zástupce zváží účast žáka, pokud žák nebo člen rodiny patří mezi osoby s rizikovými faktory. Čestné prohlášení si zákonný zástupce vytiskne na webových stránkách školy nebo si jej vyzvedne ve škole do 5. 6. 2020. Datum podpisu zákonného zástupce musí být totožné s datem první konzultace.

3) Žák dodržuje následující pravidla :
- používá roušku při vstupu do školy a ve společných prostorách školy, výjimkou je práce ve třídě, bez roušky nebude žákovi vstup do školy umožněn,
- každý žák má k dispozici 2 roušky na den a sáček na uložení roušek,
- žák se snaží udržet od dalších osob bezpečný odstup min. 2 metry, pokud je to možné, nejen před vstupem do školy,
- žák vstupuje do budovy v doprovodu určeného pedagoga, popř. samostatně, přechází do třídy, kde si umyje důkladně ruce, osuší je a použije dezinfekci na ruce,
- ve společných prostorách se nesdružuje se žáky jiných skupin,
- po použití toalet provede žák důkladnou dezinfekci rukou,
- ve třídě nemusí žák používat roušku při dodržení bezpečné vzdálenosti 2 metrů, v případě skupinové práce musí pracovat s rouškou.

4) Zákonný zástupce informuje třídního učitele o důvodu neúčasti přihlášeného žáka v co nejkratší době.

5) Stravování žáků bude umožněno od 8. 6. 2020. Oběd bude žákům předáván v boxech ve školní jídelně, které si odnesou domů. Zákonný zástupce musí obědy pro své dítě předem přihlásit podle předaných pokynů vedoucí školní jídelny. Možnost stravování je pouze pro žáky, kteří se v daný den účastní konzultací ve škole.

6) Pokud žák nebude mít odpovídající čestné prohlášení nebo nebude přihlášen na konzultace nebo nebude dodržovat pravidla, bude z konzultací vyloučen. Zákonný zástupce bude o této situaci informován. 

7) Přihlašování na konzultace bude spuštěno v pondělí 1. 6.  v 8,00 hod.

V týdnu od 22.6. budou plánovány prostřednictvím modulu Přihlašování třídnické hodiny, při kterých se budou vybírat učebnice a provádět další třídnické práce.

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.  

Mgr. Jitka Řehořová – ředitel školy

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

IČO: 70987459
IZO: 102040842
datová schránka: bpjtguq

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz