Informace školy

Výuka žáků 1. stupně od 25.5.2020

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Informace školy

Vážení rodiče, na základě pravidel rozvolňování mimořádných opatření od 25. května 2020 budeme realizovat výuku ve škole při dodržení podmínek nastavených vládou pro žáky 1. – 5. ročníku formou školních skupin. 

Podmínkou pro účast žáka ve školní skupině je: 

- závazné přihlášení žáka,
- čestného prohlášení,
- dodržování pravidel.

1) Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5. oznámením třídnímu učiteli e-mailem nebo v rámci systému EduPage, popř. žádostí o zařazení žáka do skupiny v listinné podobě. Přihlášení žáka je závazné. Po 18.5 nelze už žáka dodatečně přihlásit.

2) Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá žák nebo zákonný zástupce učiteli před prvním vstupem do školy. Zákonný zástupce zváží účast žáka, pokud žák nebo člen rodiny patří mezi osoby s rizikovými faktory. Čestné prohlášení si zákonný zástupce vytiskne na webových stránkách školy nebo si jej vyzvedne ve škole do 22.5.2020.

3) Žák dodržuje následující pravidla :
- používá roušku na veřejnosti a ve společných prostorách školy, výjimkou je práce ve třídě, bez roušky nebude žákovi vstup do školy umožněn,
- každý žák má k dispozici minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušek,
- žák se snaží udržet od dalších osob bezpečný odstup min. 2 metry, pokud je to možné, nejen před vstupem do školy
- žák vstupuje do budovy v doprovodu určeného pedagoga, přechází do třídy, kde si umyje důkladně ruce, osuší je a použije dezinfekci na ruce,
- ve společných prostorách se nesdružuje se žáky jiných skupin,
- po použití toalet provede žák důkladnou dezinfekci rukou,
- ve třídě nemusí žák používat roušku při dodržení bezpečné vzdálenosti 2 metrů, v případě skupinové práce musí pracovat s rouškou.

4) Zákonný zástupce informuje třídního učitele o důvodu neúčasti přihlášeného žáka v co nejkratší době.

5) Stravování žáků bude umožněno od 25.5. 2020. Oběd bude žákům předáván v boxech ve třídě, žák bude mít vlastní láhev na pití, příbor v igelitovém sáčku a plátěný ubrousek. Zákonný zástupce musí obědy pro své dítě předem přihlásit podle předaných pokynů vedoucí školní jídelny. Možnost stravování je pouze pro žáky školních skupin.

6) Skupiny žáků - výuka probíhá v neměnných skupinách s max. počtem žáků 15, z toho je patrné, že vzdělávat žáka může jiný vyučující. Výběr žáků do skupin bude probíhat losováním.


7) Výuka dopolední části

Shromáždění před školou

4. – 5. roč. 7:30 až 7:45, 

1. - 3 .roč.  7:45 až 7:55.

Výuka

1.– 3. ročník 8:00 – 12:00

4. - 5. ročník 8:00 – 12:30

Žáci budou přicházet do školy jednotlivě  v čase od 7:30 do 8:00.  Před vyučováním si žáky převezmou před školou určení vyučující.

V jednotlivých skupinách budou vzdělávání zajišťovat každý pracovní den jeden pedagog. Zařazení žáka do skupiny bude rodičům oznámeno přes školní informační systém EduPage. Učitelky 1. stupně i nadále povedou výuku na dálku a zároveň budou podávat instrukce vyučujícím ve skupinách. V rámci vzdělávacích aktivit ve skupinách bude probíhat výuka hlavních předmětů. Nemůže probíhat výuka tělesné výchovy v běžné podobě (jen pohybové chvilky na protažení a relaxaci nebo pobyt v areálu školy). Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

8) Výuka odpolední části bude probíhat pouze pro žáky 1. - 2. ročníku formou zájmových aktivit a činností obsahově podobných školní družině a to nejdéle do 15 hodin. Zákonný zástupce bude informovat učitele písemně, zda žák bude odcházet samostatně a v jakou hodinu, zda bude odcházet v doprovodu dospělé osoby (jmenovitě).           

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

Ranní družina není poskytována.

Mgr. Jitka Řehořová – ředitel školy

Dokumenty uvedené v článku najdete ZDE.

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz