Informace školy

Výuka žáků 9. ročníku od 11.5. 2020

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Informace školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

1) Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 6.5. oznámením třídnímu učiteli e-mailem nebo v rámci systému EduPage, popř. telefonicky na číslo 354 43 06 43.

2) Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá žák učiteli před vstupem do školy. Zákonný zástupce zváží účast žáka, pokud žák nebo člen rodiny patří mezi osoby s rizikovými faktory. Čestné prohlášení si zákonný zástupce vytiskne na stránkách nebo si jej vyzvedne ve škole do 7.5.

3) Žák dodržuje následující pravidla :
- používá roušku na veřejnosti a ve společných prostorách školy, výjimkou je práce ve třídě, bez roušky nebude žákovi vstup do školy umožněn,
- každý žák má k dispozici minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušek,
- žák se snaží udržet od dalších osob bezpečný odstup min. 2 metry, pokud je to možné, nejen před vstupem do školy
- žák vstupuje do budovy v doprovodu určeného pedagoga, přechází do třídy, kde si umyje důkladně ruce, osuší je a použije dezinfekci na ruce,
- ve společných prostorách se nesdružuje se žáky jiných skupin,
- po použití toalet provede žák důkladnou dezinfekci rukou,
- ve třídě nemusí žák používat roušku při dodržení bezpečné vzdálenosti 2 metrů, v případě skupinové práce musí pracovat s rouškou.

4) Zákonný zástupce informuje třídního učitele o důvodu neúčasti přihlášeného žáka v co nejkratší době.

5) Stravování žáků bude umožněno od 25.5. 2020

Skupiny žáků - výuka probíhá v neměnných skupinách s max. počtem žáků 15. Výuka českého jazyka a matematiky bude probíhat ve dnech úterý a čtvrtek.

V případě, že budou 3 skupiny žáků, bude rozvrh vypadat následovně:

úterý 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
1. skupina ČJ M  
2. skupina M ČJ  
3. skupina   M ČJ

 

čtvrtek 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
1. skupina ČJ M  
2. skupina   M ČJ 
3. skupina ČJ  


Dokumenty (čestné prohlášení, žádost) najdete ZDE

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz