SRPDŠ

Zápis ze shromáždění zástupců tříd „Spolek přátel školy při 5. základní škole, z. s.“

Napsal Václav Uhlík. Kategorie SRPDŠ

Dne 26. 9. 2017 proběhlo shromáždění zástupců tříd (dále jen „schůze“), Spolek přátel školy při 5. základní škole, z. s. (dále jen „spolek“).

Schůze byla svolána dne 19. 9. 2017 svolavatelem Václavem Křížem a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na programu schůze byly zařazeny tyto body:
1. Sepsání listiny přítomných
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
3. Volba orgánů spolku: Výbor, revizní komise
4. Hospodaření spolku za školní rok 2016/17
5. Návrh hospodaření spolku na školní rok 2017/18

1) Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.
2) Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných. Svolavatel navrhnul pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Václava Kříže.
3) Předsedou spolku byl v souladu se schválenými stanovami zvolen Václav Kříž. Pro byli 16 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. Jednatelem spolku byl v souladu se schválenými stanovami zvolen Pavel Kadlec. Pro byli 16 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. Hospodářem spolku byla v souladu se schválenými stanovami zvolena Renata Mladá. Pro byli 16 přítomní, proti 0, zdrželo se 0.
Tříčlenná revizní komise: Jana Kaslová, Jana Zichová, Kateřina Šímová. Členové revizní komise byli zvoleni v souladu se schválenými stanovami. Pro byli 16 přítomní, proti 0, zdrželo se 0.
4) Bylo projednáno a schváleno hospodaření spolku za období školního roku 2016/17. Pro byli 16 přítomní, proti 0, zdrželo se 0
5) Výborem byl předložen návrh hospodaření spolku na školní rok 2017/18, sestavený na schůzi výboru, konané dne 13.9.2017. Tento návrh byl projednán a schválen. Pro byli 16 přítomní, proti 0, zdrželo se 0

V Chebu dne 26. 9. 2017
Zápis pořídil: Václav Kříž
Ověřil: Pavel Kadlec

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz