Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 29.08.2017

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 29.08.2017 na 5.ZŠ Cheb

Přítomni : Ing. Lucie Pixová, Bc. Jaroslav Kubík, Mgr. Václav Sýkora, MBA Mgr. Lubomír Sýkora, Mgr. Helena Kubíková Petr Sauer
Omluveni: Mgr. Lenka Kubalíková, Gabriela Ubryová, Pavel Pagáč
Hosté: ředitel školy – Mgr. Jitka Řehořová
Program schůze:
1. Zahájení jednání, přivítání členů
2. Seznámení s aktuálními informacemi o škole
3. Projednání dodatku k ŠVP 5. ZŠ Cheb platného od 01.09.2017
4. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017
5. Projednání a schválení školního řádu 6. Diskuze
7. Různé
___________________________________________________________________
1. Schůze byla za účasti 6 členů školské rady (3 členové se předem omluvili) a ředitelky 5. základní školy Cheb zahájena předsedkyní ŠR Ing. Pixovou, přítomní byli seznámeni s programem schůze, program schůze byl schválen.
2. Školská rada byla podrobně seznámena ředitelkou školy o důležitých informacích týkajících se proběhlých i plánovaných investic (malování tříd, pokládka lina, zakoupení nového nábytku; plánované investice ve školní kuchyni – varna, provedení nové vodoinstalace a elektroinstalace v objektu školní družiny, nutnost opravy a nátěru vnějšího oplocení školy, výstavba herních prvků na zahradě školní družiny); o personální problematice školy (požadavek na aprobované vyučující vzhledem k plánované obměně učitelského sboru, personální zajištění asistentů pedagoga, nedostatek nepedagogických pracovníků, zejména uklízeček), dále o stavech žáků a o úpravách školního řádu.
3. Školská rada projednala bez připomínek dodatek k platnému ŠVP 5. ZŠ v souladu s nařízením ministryně školství.
4. Dalším bodem bylo projednání výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017 – výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy školské rady.
5. Na základě informací ředitelky školy školská rada projednala a schválila úpravy školního řádu.
6. Diskuze Diskuze se týkala konce funkčního období stávající školské rady a termínů voleb členů nové školské rady v průběhu tohoto školního roku.
7. Různé Termín další schůze školské rady (stávajících a nově zvolených členů) byl stanoven na nejbližší termín v návaznosti na proběhlé volby nových členů zástupců jmenovaných zřizovatelem, zástupců pedagogického sboru a zástupců zákonných zástupců žáků.

Zapsal: Mgr. Lubomír Sýkora

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz