Školská rada

Zápis ze schůze ŠR konané 25.8.2016

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 25.08.2016 na 5. ZŠ Cheb

Přítomni : Ing. Lucie Pixová, Bc. Jaroslav Kubík Mgr. Lubomír Sýkora, Mgr. Helena Kubíková, Mgr. Lenka Kubalíková Pavel Pagáč, Gabriela Ubryová
Omluveni: Mgr. Václav Sýkora, MBA, Petr Sauer
Hosté: ředitel školy – Mgr. Jitka Řehořová

Program schůze:
1. Zahájení jednání, přivítání členů
2. Seznámení s aktuálními informacemi o škole
3. Projednání ŠVP 5. ZŠ Cheb platného od 01.09.2016
4. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016
5. Projednání a schválení školního řádu
6. Diskuze
7. Různé
___________________________________________________________________


1. Schůze byla za účasti 7 členů školské rady (2 členové se předem omluvili) a ředitelky 5. základní školy Cheb zahájena předsedkyní ŠR Ing. Pixovou, přítomní byli seznámeni s programem schůze, program schůze byl schválen
2. Školská rada byla podrobně seznámena ředitelkou školy o důležitých informacích týkajících se proběhlých i plánovaných investic (malování tříd, nátěr plotu, zakoupení nového nábytku), o personální problematice školy (požadavek na vyučující 1. stupně, personální zajištění asistentů pedagoga, stavy žáků), o úpravách školního řádu v návaznosti na podněty ČŠI a přechod agendy školy (třídní výkazy, vysvědčení, klasifikace) do elektronické podoby (EduPage) od začátku školního roku 2016/2017. Ředitelka školy také členy školské rady upozornila na připravovaný Den otevřených dveří 25.10.2016 v souvislosti s 55. výročím založení naší základní školy.
3. Školská rada projednala ŠVP 5. ZŠ Cheb platný od začátku školního roku 2016/2017, členové školské rady obdrželi prostřednictvím e-mailu ŠVP 5. ZŠ Cheb k připomínkování s vysvětlením nejdůležitějších změn (terminologie, úprava konkretizovaného učiva, části týkající se společného vzdělávání).
4. Dalším bodem bylo projednání výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016 – výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy školské rady.
5. Na základě informací ředitelky školy školská rada projednala a schválila nový školní řád.
6. Diskuze Diskuze ze strany členů školské rady se týkala zejména praktických dopadů společného vzdělávání.
7. Různé

Termín další schůze školské rady byl stanoven na 25. duben 2017.

Zapsal: Mgr. Lubomír Sýkora

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz