Školská rada

Zápis ze schůze ŠR konané 25.5.2016

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 25.5.2016 na 5. ZŠ Cheb.

Zápis ze schůze školské rady konané 25.05.2016 na 5. ZŠ Cheb

Přítomni : Mgr. Václav Sýkora, MBA, Ing. Lucie Pixová, Bc. Jaroslav Kubík Mgr. Lubomír Sýkora, Mgr. Helena Kubíková, Mgr. Lenka Kubalíková Petr Sauer, Pavel Pagáč, Gabriela Ubryová
Hosté: ředitel školy – Mgr. Jitka Řehořová

Program schůze:
1. Zahájení jednání, přivítání členů
2. Informace ředitelky školy: nabídky kroužků, inspekční činnost ČŠI, chystané úpravy školních dokumentů, problematika společného vzdělávání, investice do školní budovy, zápis žáků do 1. tříd (2016/2017), plánované akce školy
3. Diskuze
4. Různé
___________________________________________________________________

1. Schůze byla za účasti všech členů školské rady a ředitelky 5. základní školy Cheb zahájena předsedkyní ŠR Ing. Pixovou, přítomní byli seznámeni s programem schůze, program schůze byl schválen
2. Seznámení všech přítomných s aktuálními informacemi o 5. ZŠ Cheb - paní ředitelka seznámila přítomné s důležitými informacemi o škole (počet žáků, personální změny v pedagogickém sboru, materiální vybavenost učeben, školy a dalších školních objektů, plánované akce školy, současné i budoucí plánované investice) a o důležitých změnách v oblasti školské legislativy týkajících se zejména společného vzdělávání
3. K problematice společného vzdělávání dále poskytla informace Mgr. Kubíková, které se týkaly zejména průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
4. Koordinátor ŠVP Mgr. Sýkora seznámil přítomné se změnami Školního vzdělávacího programu 5. základní školy Cheb, platného od 1. 9. 2016 – dokument bude prostřednictvím e-mailu zaslán před projednáním všem členům školské rady s vyznačenými změnami
5. Diskuze
Diskuze ze strany členů školské rady se týkala zejména problematiky společného vzdělávání, a to jak kladných, tak záporných stránek
6. Různé

Termín další schůze školské rady byl stanoven na 25.08.2016

Zapsal: Mgr. Lubomír Sýkora

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz