Školská rada

Zápis ze schůze ŠR konané 9.9.2015

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 9.9. 2015 na 5. ZŠ Cheb.

Přítomni : Mgr. Václav Sýkora, MBA, Ing. Lucie Pixová, Bc. Jaroslav Kubík Mgr. Lubomír Sýkora, Mgr. Helena Kubíková, Mgr. Lenka Kubalíková Petr Sauer, Pavel Pagáč, Gabriela Ubryová

Hosté: ředitel školy – Mgr. Jitka Řehořová

Program schůze:
1. Seznámení přítomných s aktuálními informacemi o 5. základní škole Cheb, o důležitých změnách v legislativě v oblasti školství paní ředitelkou
2. Projednání a schválení následujících dokumentů: ŠVP 5. ZŠ Cheb, platný od 1. 9. 2015, výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 a úpravy školního řádu.
3. Různé
___________________________________________________________________

1. Schůze byla za účasti všech členů školské rady a ředitelky 5. základní školy Cheb zahájena předsedkyní ŠR Ing. Pixovou, přítomní byli seznámeni s programem schůze

2. Seznámení všech přítomných s aktuálními informacemi o 5. ZŠ Cheb - paní ředitelka seznámila přítomné s důležitými informacemi o škole (počet žáků, personální změny v pedagogickém sboru, materiální vybavenost učeben, školy a dalších školních objektů, plánované akce školy, současné i budoucí plánované investice) a o důležitých změnách v oblasti školské legislativy týkajících se zejména inkluzivního vzdělávání

3. Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 – schválena všemi členy ŠR, změny školního řádu – nový školní řád byl také schválen všemi členy ŠR

4. Projednání Školního vzdělávacího programu 5. základní školy Cheb, platného od 1. 9. 2015 – dokument byl ŠR projednán bez připomínek

5. Různé - informace o právním postavení SRPDŠ, diskuze byla vedena o možnosti seznamovat ŠR s hospodařením SRPDŠ (záležitosti týkající se SRPDŠ nespadají do kompetence ŠR)

- termín další schůze školské rady byl stanoven na duben 2016 nebo dle potřeby

Zapsal: Mgr. Lubomír Sýkora

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz