Školská rada

Zápis ze schůze ŠR konané 29.04. 2015

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 29.04. 2015 na 5. ZŠ Cheb.

Přítomni : Mgr. Václav Sýkora, MBA, Ing. Lucie Pixová, Bc. Jaroslav Kubík Mgr. Lubomír Sýkora, Mgr. Helena Kubíková, Mgr. Lenka Kubalíková Petr Sauer, Pavel Pagáč, Gabriela Ubryová
Hosté: ředitel školy – Mgr. Jitka Řehořová, Mgr. Hana Martínková, Ing. Lenka Marešová, Petr Hradecký

Omluveni: RNDr. Mikuláš Gangur, PhD., Mgr. Václav Uhlík

Program schůze:
1. Přivítání bývalých i stávajících členů školské rady paní ředitelkou a odstupujícím předsedou školské rady panem Petrem Sauerem
2. Poděkování za práci členům školské rady, kterým skončilo funkční období, seznámení se členů nové školské rady
3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
4. Seznámení s důležitými právními dokumenty týkajícími se činnosti školské rady
5. Seznámení přítomných s důležitými aktuálními informacemi o 5. základní škole Cheb paní ředitelkou
6. Různé
___________________________________________________________________

1. Přivítání nových členů školské rady paní ředitelkou a předsedou školské rady - novými členy školské rady se stali Ing. Lucie Pixová, Mgr. Lenka Kubalíková, Mgr. Helena Kubíková, Pavel Pagáč, Gabriela Ubryová

2. Paní ředitelka a předseda školské rady poděkovali za práci ve školské radě členům, kterým skončilo funkční období - Mgr. Haně Martínkové, Ing. Lence Marešové, Petru Hradeckému, RNDr. Mikuláši Gangurovi, PhD. a Mgr. Václavu Uhlíkovi - všichni členové školské rady se krátce přítomným představili

3. Volba předsedy, místopředsedy školské rady - hlasování o předsedovi i místopředsedovi probíhalo za účasti všech 9 členů školské rady a v přítomnosti (schváleno hlasováním) všech hostů, a to veřejně - kandidáty na předsedu byli navrženi pan Petr Sauer, Mgr. Václav Sýkora, MBA a Ing. Lucie Pixová – 5 hlasy pro byla zvolena Ing. Lucie Pixová - kandidáty na místopředsedu byli navrženi Mgr. Václav Sýkora, MBA a pan Petr Sauer – 4 hlasy pro byl zvolen pan Petr Sauer

4. Seznámení členů školské rady s důležitými dokumenty pro činnost školské rady - Mgr. Lubomír Sýkora seznámil členy školské rady s jednacím řádem školské rady a s důležitými částmi §§ 167 a 168 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které se týkají činnosti školské rady - tyto dokumenty byly následně v elektronické podobě zaslány všem členům školské rady a paní ředitelce

5. Seznámení všech přítomných s aktuálními informacemi o 5. ZŠ Cheb - paní ředitelka seznámila přítomné s důležitými informacemi o škole (počet žáků, pedagogický sbor, materiální vybavenost učeben, školy a dalších školních objektů, partnerská spolupráce se školou v SRN, současné i budoucí plánované investice) a nabídla prohlídku školy přítomným

6. Různé - pan Petr Hradecký poděkoval vedení školy a bývalé školské radě za činnost v uplynulém období a ocenil přátelské prostředí všech schůzek - členy školské rady bylo dále odhlasováno, že zápisy ze schůzí školské rady budou zveřejňovány na školním webu 5. základní školy Cheb, zapisovat průběh schůzí bude Mgr. Lubomír Sýkora - termín další schůze školské rady s předpokládaným programem (projednání změn v ŠVP 5. ZŠ Cheb, schválení výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015) se uskuteční 26.08.2015 na 5. ZŠ Cheb

Zapsal: Mgr. Lubomír Sýkora

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz