Školská rada

Zápis z jednání ŠR 23.9.2014

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Školská rada


Dne 23. září 2014 se uskutečnila schůzka Školské rady 5. základní školy Cheb, které se zúčastnili všichni její členové včetně ředitelky školy Mgr. Jitky Řehořové.

Školská rada, jejímž členům končí tříleté funkční období, se sešla v tomto složení: zástupci zřizovatele – Mgr. Václav Sýkora, MBA, RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D., Bc. Jaroslav Kubík, zástupci rodičů žáků školy – Petr Sauer, Petr Hradecký, Ing. Lenka Marešová, zástupci 5. základní školy Cheb – Mgr. Václav Uhlík, Mgr. Lubomír Sýkora, Mgr. Hana Martínková.
Schůzka, kterou zahájil předseda školské rady pan Petr Sauer, měla několik bodů programu, a to zejména projednání a schválení Výroční zprávy 5. základní školy Cheb za školní rok 2013/2014 a změn Školního řádu 5. základní školy Cheb. Po krátké diskuzi byly oba dokumenty jednohlasně všemi členy školské rady schváleny.
V průběhu schůzky informovala všechny přítomné členy školské rady ředitelka školy Mgr. Jitka Řehořová o všech důležitých provozních záležitostech, ať už se jedná o dokončené opravy školních budov, personální složení pedagogického sboru a o zamýšlených investicích a opravách. O následných připomínkách ze strany jak paní ředitelky, tak zástupce ředitele Mgr. Václava Uhlíka, které se týkaly ne zcela profesionálního přístupu stavebních firem resp. zástupců města, kteří dohlížejí na průběh stavebních prací, se rozvinula diskuze ohledně změn postupů při zadávání stavebních zakázek a také o komunikaci zástupců města a stavebních firem s vedením školy, a to takovým způsobem, aby bylo možno zajistit i v případě oprav pokud možno bezproblémový chod celého školského zařízení.
Dalším tématem, které bylo řadou členů školské rady komentováno, bylo stanovisko školského odboru z května letošního roku, které zakazuje jakýkoliv prodej zboží prostřednictvím žáků školy, ať už se jedná např. o možnost zakoupení knih, vánoční fotografování apod. Školská rada doporučila ředitelce školy obrátit se na školský odbor s tím, zda je například možné žákům poskytnout např. tištěné katalogy apod., pokud se jedná o materiál, který slouží k dalšímu vzdělávání žáka (zejména knihy a učební pomůcky).
Vzhledem k tomu, že školská rada v tomto složení již nebude ve své činnosti pokračovat, neboť dojde k její personální obměně, poděkoval předseda školské rady, pan Petr Sauer, všem přítomným za jejich práci ve prospěch 5. základní školy Cheb.

Zpracoval: Mgr. Lubomír Sýkora

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz