Školská rada

Zpráva o činnosti Školské rady ve školním roce 2011/2012

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Školská rada

Školská rada se sešla v září, aby schválila Výroční zprávu školy a aby připravila volby do Školské rady pro další volební období. Volby proběhly v listopadu a jako zástupci rodičů byli zvoleni Lenka Marešová, Petr Hradecký a Petr Sauer.


Na prvním společném setkání byl předsedou Školské rady zvolen Petr Sauer. Pravidelným
hostem byla ředitelka školy Mgr. Jitka Řehořová.
Během svých jednání Rada splnila svou zákonnou povinnost a schválila Výroční zprávu školy
za školní rok 2010/2011.
Ředitelka školy pravidelně Radu informovala o uskutečněných i připravovaných akcích školy,
Rada školy se snažila v rámci svých možností (především přes členy Rady z řad zřizovatele) škole pomoci.
Děkuji členům Školské rady za jejich ochotu, vedení školy za vstřícnost a dobrou spolupráci a rodičům za jejich důvěru.