Projekty

Realizace projektu „Profesní rozvoj pedagogů na 5. ZŠ Cheb“ reg.č. „CZ .02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006079

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Projekty

V rámci projektu „Profesní rozvoj pedagogů na 5. ZŠ Cheb“ se ve dnech 27.4 a 4.5. 2018 sešli učitelé 1. i 2. stupně ZŠ na školení čtenářské gramotnosti s názvem Expertní podpora čtenářské gramotnosti uvnitř školy.

16 hodinové školení vedla lektorka Mgr. Vladimíra Sučková, která nabídla učitelům mnoho námětů, jak pracovat se žáky v hodinách. Lektorka představila učitelům různé metody a formy práce se žáky, zaujala učitele čtenářskými strategiemi, zaměřila se na práci žáků v čtenářských dílnách. Součástí školení byla také nabídka materiálů, které mohou učitelé využívat v rámci svých vyučovacích hodin. S učiteli 1. stupně ZŠ lektorka sdílela zkušenosti ve výuce genetickou metodou čtení v 1. ročníku.

Mgr. Jitka Řehořová