Projekty

Projekt PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ NA 5. ZŠ CHEB

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Projekty

Projekt PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ NA 5. ZŠ CHEB registrační č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006079“ Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, cizích jazyků.